Innovatieproject crowd safety manager van start in Scheveningen

Dit dashboard en digital twin zorgt dat er met data beter geanticipeerd kan worden op drukte om zo de veiligheid, leefbaarheid en toerisme te bedienen.

Innovatieproject crowd safety manager van start in Scheveningen
Photo by redcharlie / Unsplash

Met een druk op de knop lanceerde wethouder Saskia Bruines het project Crowd Safety Manager op de boulevard van Scheveningen. Binnen dit innovatieproject onderzoeken Politie Nederland en Gemeente Den Haag deze zomer hoe digitale technologie en data kunnen worden gebruikt om drukte inzichtelijk te maken, zodat groepen mensen in verschillende gebieden makkelijk in goede banen kunnen worden geleid. Een oplossing die meer mogelijkheden biedt om ongewenste gebeurtenissen te voorkomen en de politie en handhavers beter in te zetten. Dat moet de veiligheid op straat verbeteren. “Op Scheveningen is het erg druk in de zomer. Daarom is dit de uitgelezen plek om te testen of we overlast met behulp van slimme technologie kunnen verminderen”, aldus Saskia Bruines.

Digital Twin: digitale 3D kaart

De Crowd Safety Manager is een digitale kaart, zogenaamde Digital Twin, waarop de drukte zichtbaar is. Ook analyseert en voorspelt het systeem waar drukte kan gaan ontstaan. Met als doel dat de gemeente, hulpdiensten, politie evenementenorganisaties beter kunnen anticiperen. Dat doet het dashboard door een aantal anonieme databronnen met elkaar te combineren. Zo telt het systeem het aantal mensen op de boulevard en kijkt het naar informatie van het openbaar vervoer, parkeerdata, weersvoorspellingen en verkeerstellingen.

Met dit dashboard kunnen wij beter anticiperen op drukte en daardoor ervoor zorgen dat veiligheid, leefbaarheid en toerisme hand in hand gaan.

Doordat alle partijen naar hetzelfde druktebeeld kijken, kunnen er makkelijk afspraken worden gemaakt over bijsturen bij drukte. Dit helpt de politie en gemeente met het sneller kunnen anticiperen op overlast. “Met dit dashboard kunnen wij beter anticiperen op drukte en daardoor samen met de gemeente, ondernemers en bewoners ervoor zorgen dat veiligheid, leefbaarheid en toerisme hand in hand gaan. Het is echt een hulpmiddel om gezamenlijk te onderzoeken hoe we het beste de stad veilig houden.”, aldus Martine Dijkstra, portefeuillehouder innovatie bij de Politie Den Haag.

Het dashboard en digital twin is ontwikkeld door Argaleo op basis van real-time druktebeeld data van Resono.

Samenwerking

Veel andere Nederlandse steden hebben ook te maken met toenemende drukte in populaire stadsdelen. Daarom deelt de gemeente Den Haag de bevindingen van de proef met de Crowd Safety Manager. Dit gebeurt in twee landelijke samenwerkingen voor het delen en opschalen van geslaagde innovaties op het gebied van stedelijke innovatie en veiligheid: de CityDeal “Een slimme stad zo doe je dat!” en de Impact Coalitie Safety & Security.

De Crowd Safety Manager is een initiatief van de Nationale Politie en de gemeente Den Haag. In samenwerking met de partners TU Delft, Q-TC Nederland B.V., TNO, WE LABS, Future City Foundation, ELBA\REC en Argaleo. Meer informatie over het project is te vinden op de website crowdsafetymanager.nl

bron: Argaleo